config

Chai nhựa, phôi pet, sản xuất chai nhựa, phôi pet

Chai nhựa, phôi pet, sản xuất chai nhựa, phôi pet

Chai nhựa, phôi pet, sản xuất chai nhựa, phôi pet

Hỗ trợ trực tuyến
  • KINH DOANH
  • 0931888618
  • tanphatthanhplastic@gmail.com
  • KỸ THUẬT
  • 0931888618
  • Tanphatthanhplastic@gmail.com
Mạng xã hội:
Sản phẩm bán chạy

SP 28

SP 28

Giá: Liên hệ

SP 27

SP 27

Giá: Liên hệ

SP 26

SP 26

Giá: Liên hệ

SP 25

SP 25

Giá: Liên hệ

SP 24

SP 24

Giá: Liên hệ

SP 23

SP 23

Giá: Liên hệ

SP 22

SP 22

Giá: Liên hệ

SP 21

SP 21

Giá: Liên hệ

SP 20

SP 20

Giá: Liên hệ

SP 19

SP 19

Giá: Liên hệ

SP 18

SP 18

Giá: Liên hệ

SP 17

SP 17

Giá: Liên hệ

SP 16

SP 16

Giá: Liên hệ

SP 15

SP 15

Giá: Liên hệ

SP 14

SP 14

Giá: Liên hệ

SP 13

SP 13

Giá: Liên hệ

SP 12

SP 12

Giá: Liên hệ

SP 11

SP 11

Giá: Liên hệ

SP 10

SP 10

Giá: Liên hệ

SP 9

SP 9

Giá: Liên hệ

SP 8

SP 8

Giá: Liên hệ

SP 7

SP 7

Giá: Liên hệ

Sp 6

Sp 6

Giá: Liên hệ

Sp 5

Sp 5

Giá: Liên hệ

SP 4

SP 4

Giá: Liên hệ

SP 3

SP 3

Giá: Liên hệ

SP 2

SP 2

Giá: Liên hệ

SP1

SP1

Giá: Liên hệ

Chậu hoa trang trí 03

Chậu hoa trang trí 03

Giá: Liên hệ

Chậu hoa trang trí 02

Chậu hoa trang trí 02

Giá: Liên hệ

Chậu hoa trang trí 01

Chậu hoa trang trí 01

Giá: Liên hệ

Bình 5L

Bình 5L

Giá: Liên hệ

Chai nhựa

Chai nhựa

Giá: Liên hệ

Chai nhựa 370ml

Chai nhựa 370ml

Giá: Liên hệ

Chai nhựa 330ml

Chai nhựa 330ml

Giá: Liên hệ

Chai vuông 500ml

Chai vuông 500ml

Giá: Liên hệ

Chai vuông 330ml

Chai vuông 330ml

Giá: Liên hệ

Chai nước màu

Chai nước màu

Giá: Liên hệ

Chai nước mắm 02

Chai nước mắm 02

Giá: Liên hệ

Chai nước mắm 01

Chai nước mắm 01

Giá: Liên hệ

Chai bí 330ml

Chai bí 330ml

Giá: Liên hệ

Phôi nhựa PET 05

Phôi nhựa PET 05

Giá: Liên hệ

Phôi nhựa PET 04

Phôi nhựa PET 04

Giá: Liên hệ

Phôi nhựa PET 03

Phôi nhựa PET 03

Giá: Liên hệ

Phôi nhựa PET 02

Phôi nhựa PET 02

Giá: Liên hệ

Phôi nhựa PET 01

Phôi nhựa PET 01

Giá: Liên hệ

Đế úp ly

Đế úp ly

Giá: Liên hệ

Ghế nhựa lùn

Ghế nhựa lùn

Giá: Liên hệ

Mâm vuông nhựa

Mâm vuông nhựa

Giá: Liên hệ

Sọt

Sọt

Giá: Liên hệ

Tô màu

Tô màu

Giá: Liên hệ

Nắp xịt

Nắp xịt

Giá: Liên hệ

Nắp tương ớt

Nắp tương ớt

Giá: Liên hệ

Nắp dầu ăn

Nắp dầu ăn

Giá: Liên hệ

Nắp ba quai

Nắp ba quai

Giá: Liên hệ

Rổ Nhựa 06

Rổ Nhựa 06

Giá: Liên hệ

Rổ Nhựa 05

Rổ Nhựa 05

Giá: Liên hệ

Rổ Nhựa 04

Rổ Nhựa 04

Giá: Liên hệ

Rổ Nhựa 03

Rổ Nhựa 03

Giá: Liên hệ

Rổ Nhựa 02

Rổ Nhựa 02

Giá: Liên hệ

Rổ Nhựa 01

Rổ Nhựa 01

Giá: Liên hệ

Dĩa Nhựa 03

Dĩa Nhựa 03

Giá: Liên hệ

Thau Nhựa 01

Thau Nhựa 01

Giá: Liên hệ

Dĩa Nhựa 04

Dĩa Nhựa 04

Giá: Liên hệ

Dĩa Nhựa 02

Dĩa Nhựa 02

Giá: Liên hệ

Dĩa Nhựa 01

Dĩa Nhựa 01

Giá: Liên hệ

Thau Nhựa 06

Thau Nhựa 06

Giá: Liên hệ

Thau Nhựa 02

Thau Nhựa 02

Giá: Liên hệ

Thau Nhựa 03

Thau Nhựa 03

Giá: Liên hệ

Thau Nhựa 04

Thau Nhựa 04

Giá: Liên hệ

Thau Nhựa 05

Thau Nhựa 05

Giá: Liên hệ

Facebook chat